Hier vind je de veelgestelde vragen over Fietsmaatjes. Met de zoekfunctie vind je jouw antwoord nog sneller.

Kom je er toch niet uit? Bel dan met onze helpdesk.


0. Algemeen

 • Fietsmaatjes is een initiatief van Twente Mobiel in samenwerking met bedrijven in de hele regio Twente. De actie is erop gericht om meer medewerkers te bewegen vaker met de fiets naar het werk te komen.
 • De actie is gericht op automobilisten, maar ook op de medewerker die al naar het werk fietst. Beide doelgroepen kunnen een financiële beloning verdienen.
 • Fietsmaatjes bestaat uit een persoonlijke website en de Fietsmaatjesapp.
 • De actieperiode loopt 5 maanden (van 4-12-2017 t/m 4-5-2018).
 • Bedrijven kunnen zich voor de fietsactie via een link aanmelden. Na aanmelding ontvangt het bedrijf een link naar een aanmeldpagina waarop medewerkers zich kunnen inschrijven als buddy of als deelnemer. In deze actie is de medewerker die al naar het werk fietst de ‘buddy’ en de automobilist de ‘deelnemer’.
 • Een medewerker die vaak naar het werk fietst (buddy), gaat op zoek naar een of meer collega-automobilisten om samen aan Fietsmaatjes deel te nemen.
 • Voorwaarden voor deelname buddy:
  • De medewerker moet vóór de fietsactie tenminste (gemiddeld) 3x/week naar het werk fietsen.
 • Voorwaarden voor deelname deelnemer:
  • De deelnemer moet vóór de fietsactie tenminste (gemiddeld) 3x/week met de auto naar het werk rijden;
  • De woon-werkafstand enkele reis van de deelnemer is tenminste 2 km;
  • In de actieperiode van 5 maanden moet de deelnemer tenminste 17 dagen geregistreerd naar het werk fietsen om in aanmerking voor de beloning te komen;
  • De deelnemer werkt bij hetzelfde bedrijf als de buddy.
 • De buddy schrijft zich voor de fietsactie in, samen met tenminste een deelnemer als zijn/haar team. Alléén de buddy kan deelnemers aanmelden.
 • De contactpersoon van het desbetreffende bedrijf moet de deelname van de buddy en deelnemer(s) aan de fietsactie goedkeuren.
 • Na iedere aanmelding ontvangt de contactpersoon van het bedrijf automatisch een e-mailtje met de aanmelding. Met een klik op een knop keurt de contactpersoon de deelname van de buddy en van iedere afzonderlijke deelnemer goed.
 • Iedere nieuwe deelnemer wordt steeds apart goedgekeurd. Wordt de aanmelding van een buddy afgekeurd? Dan vervalt ook automatisch de aanmelding van de aangemelde deelnemers.
 • Is de aanmelding goedgekeurd, dan ontvangt de buddy per mail een link waarmee hij/zij een account voor de persoonlijke buddywebsite kan aanmaken.
 • Het e-mailadres is de gebruikersnaam van de buddy. De buddy stelt zelf zijn wachtwoord in. Daarna gaat de buddy automatisch naar de website. Op de website kan de buddy maximaal 4 collega-automobilisten als teamlid toevoegen, de prestaties van het team bijhouden, het team aanmoedigen en de eigen opgebouwde beloning bekijken.
 • De deelnemer ontvangt, na goedkeuring deelname, een e-mail met de link naar de appstore om de Fietsmaatjes app te downloaden. Zodra de aanmelding is goedgekeurd, ontvangt de deelnemer per e-mail een link om het wachtwoord in te stellen. De deelnemer moet eerst zijn/haar profiel voltooien voordat hij/zij kan inloggen. Met de Fietsmaatjesapp registreert de deelnemer de fietsritten en kan onder andere de opgebouwde beloning worden bekeken.
 • Aan het begin van de fietsactie berekent Twente Mobiel voor iedere deelnemer de persoonlijke maximum beloning. Deze beloning kán de deelnemer gedurende de looptijd van de fietsactie bij elkaar fietsen.
 • De deelnemer fietst vervolgens naar zijn/haar werk. De periode waarin de fietsritten worden geregistreerd loopt 5 maanden.
 • De deelnemer hoeft niet alle dagen binnen de actieperiode te fietsen om voor de persoonlijke maximum beloning in aanmerking te komen. Van de 110 werkdagen hoeft de deelnemer ‘maar’ 85 werkdagen (gebaseerd op 5 werkdagen/week) geregistreerd te fietsen om de persoonlijke maximum beloning te verdienen.
 • Ook de buddy bouwt een beloning op voor iedere werkdag dat zijn/haar deelnemende collega(‘s) geregistreerd naar het werk fietst.
 • Een deelnemer moet in de actieperiode minimaal 17 dagen geregistreerd naar het werk fietsen om voor de beloning in aanmerking te komen.
 • Aan het einde van de fietsactie ontvangen de deelnemers en buddy’s hun beloning als ze aan alle voorwaarden hebben voldaan. De beloning kan worden uitgekeerd aan een of meer goede doelen en/of aan zichzelf. Dit gebeurt in het tweede kwartaal van 2018. Alle deelnemers en buddy’s ontvangen na afloop een korte vragenlijst waardoor de fietsactie kan worden geëvalueerd.

1. Hoe werkt het precies?

 • De fietsactie richt zich op medewerkers die met de auto naar het werk reizen. Maar ook de medewerkers die op dit moment fietsend naar het werk komen, worden niet vergeten. Zij kunnen collega-automobilisten, die tot dan toe tenminste gemiddeld 3x/week met de auto naar het werk rijden, vragen om samen aan de fietsactie deel te nemen. De huidige fietsers moeten wel tenminste gemiddeld 3 keer per week naar het werk fietsen.
 • Elke deelnemer (automobilist) krijgt een persoonlijke maximum beloning toegewezen die hij/zij in de actieperiode bij elkaar kan fietsen. Twente Mobiel berekent aan het begin van de fietsactie voor iedere deelnemer de persoonlijke maximum beloning. Dit is de beloning die een deelnemer in de actieperiode maximaal bij elkaar kan verdienen door naar het werk te fietsen.
 • Een deelnemer moet in de actieperiode minimaal 17 dagen geregistreerd naar het werk fietsen om voor de beloning in aanmerking te komen. Voor de registratie van de fietsritten gebruikt de deelnemer een speciaal voor deze fietsactie ontwikkelde app. Deze app houdt automatisch het aantal geregistreerde fietsritten, persoonlijke maximum beloning, nog te fietsen dagen en opgebouwde beloning bij.
 • Om voor de persoonlijke maximum beloning in aanmerking te komen, hoeft de deelnemer niet alle dagen binnen de actieperiode te fietsen. Het maximaal aantal te registreren fietsdagen is lager dan het aantal werkdagen in de gehele actieperiode. Van de 110 werkdagen hoeft de deelnemer ‘maar’ 85 werkdagen (gebaseerd op 5 werkdagen/week) met de Fietsmaatjes app geregistreerd te fietsen om de persoonlijke maximum beloning te verdienen. In geval van verlof, ziekte of slecht weer hoeft de maximum beloning dus niet direct in gevaar te komen. Is er meer dan 25 dagen niet gefietst, dan gaat de persoonlijke maximum te verdienen beloning steeds verder omlaag per werkdag dat er niet wordt gefietst.
 • De financiële beloning voor de buddy (huidige fietser) is gerelateerd aan het aantal keren dat zijn/haar collega(‘s) in de periode van 5 maanden naar het werk is gefietst.
 • Er geldt een vaste beloning per gefietste dag. Dus hoe vaker de deelnemer fietst, hoe hoger de uiteindelijke beloning voor de deelnemer én voor de buddy is. De buddy kan de fietsprestaties van zijn deelnemers volgen en hen aanmoedigen.
 1. Je werkgever meldt zich als bedrijf eerst voor de fietsactie aan.
 2. Jij (als huidige fietser, die gemiddeld 3x per week naar het werk fietst) zoekt een of meer collega-automobilisten (potentiële deelnemers) waarmee je samen aan de fietsactie wilt deelnemen. Voorwaarde is dat zij gemiddeld 3x per week naar het werk reizen met de auto.
 3. Van je werkgever ontvang je een link naar de aanmeldpagina. Je vult samen met tenminste 1 potentiële deelnemer de aanmeldpagina in. Jouw werkgever controleert de gegevens en keurt de aanmelding goed.
 4. Zodra je werkgever de aanmelding heeft goedgekeurd, ontvang je per mail een link waarmee je een account voor je persoonlijke buddywebsite kunt aanmaken. Het e-mailadres is je gebruikersnaam. Je stelt zelf het wachtwoord in. Daarna ga je automatisch naar de website. Op de website kun je meer deelnemers (in totaal maximaal 4 automobilisten) aanmelden en daarna de prestaties van ‘je’ team bijhouden, hen aanmoedigen en je eigen opgebouwde beloning bekijken.
 5. Het enige wat je daarna nog moet doen, is je team stimuleren (zo vaak mogelijk) te fietsen. Vanuit je persoonlijke website kun je rechtstreeks naar je collega(‘s) pushberichten sturen om hen aan te moedigen.
 6. Vervolgens gebruikt je team de fiets voor het woon-werkverkeer. Je bouwt een beloning van € 1 per gefietste dag alléén op als de deelnemer in de periode van 5 maanden minimaal 17 dagen heeft gefietst.
 7. Aan het einde van de fietsactie ontvangen de deelnemers en jij een persoonlijke beloning, als jullie tenminste aan alle voorwaarden hebben voldaan. De beloning kun je laten uitbetalen aan een of meer Twentse goede doelen en/of aan jezelf. Bovendien ontvang je na afloop een korte vragenlijst waarmee de fietsactie wordt geëvalueerd.

In mei 2018 betaalt Twente Mobiel jouw beloning uit over het aantal keren dat ‘jouw’ deelnemer(s) in de actieperiode geregistreerd hebben gefietst.

 1. Een collega van je, die met de fiets naar het werk komt, benadert jou om samen aan de fietsactie mee te doen. Uiteraard kun je zelf binnen jouw bedrijf of instelling een collega zoeken die fietst. Je werkgever moet zich wel voor de fietsactie hebben aangemeld.
 2. Je vult samen met je al fietsende collega (jouw buddy) de aanmeldpagina volledig in. Alleen je buddy kan jou aanmelden. Vervolgens controleert je werkgever de gegevens en keurt de aanmelding goed.
 3. Om de aanmelding goed te keuren moet je minimaal 2 kilometer van het werk wonen en gemiddeld 3 dagen per werk met de auto naar het werk reizen.
 4. Als je aanmelding is goedgekeurd, ontvang je een e-mail met het verzoek via een link de Fietsmaatjesapp te downloaden en een zelfgekozen wachtwoord in te stellen. Je vult ook je woonadres in en bepaalt je persoonlijke doel voor de fietsactie. Met de Fietsmaatjesapp registreer je je fietsritten en kun je de opgebouwde beloning inzien.
 5. Aan het begin van de fietsactie berekent Twente Mobiel jouw persoonlijke maximum beloning. Deze beloning kun je gedurende de looptijd van de fietsactie maximaal bij elkaar fietsen.
 6. Vervolgens fiets je naar je werk. Alle ritten die binnen de periode van 5 maanden (110 werkdagen) zijn geregistreerd tellen mee.
 7. Je hoeft niet alle dagen binnen de actieperiode te fietsen om voor jouw persoonlijke maximum beloning in aanmerking te komen. Van de 110 werkdagen hoef je ‘maar’ 85 werkdagen (op basis van 5 werkdagen per week) geregistreerd te fietsen om je persoonlijke maximum beloning te ontvangen. Je moet minimaal 17 dagen geregistreerd fietsen om een beloning te ontvangen.
 8. Twente Mobiel controleert steekproefsgewijs (al dan niet in samenwerking met jouw werkgever) of alles rechtmatig verloopt. Bij fraude wordt de hele financiële beloning niet toegekend; ook niet aan de buddy.
 9. Als je in de hele actieperiode minimaal 17 keer hebt gefietst in het woon-werkverkeer, ontvang je aan het einde van de actieperiode de uitnodiging om (verplicht) een digitale enquête in te vullen.
 10. Heb je de actie succesvol afgerond, dan kun je in de app aangeven waar de beloning naar moet worden overgemaakt. Je kunt kiezen uit een of meer Twentse goede doelen en/of je eigen rekening. De betaling vindt in mei 2018 plaats.

2. Beloning

De financiële beloning voor de deelnemer is afhankelijk van:

 • de woon-werkafstand enkele reis (minimaal 2 km);
 • het aantal dagen dat de deelnemer geregistreerd heeft gefietst, minimaal 17;
 • het (gemiddeld) aantal werkdagen per week.

Er is een vaste beloning per fietskilometer van €0,35.

Twente Mobiel bepaalt de woon-werk afstand enkele reis van de deelnemer aan de hand van postcodes en Google Maps.

Twente Mobiel bepaalt aan het begin van de fietsactie voor iedere deelnemer de persoonlijke maximum beloning, volgens de formule:

((gemiddeld) aantal werkdagen per week, maximaal 5) * maximaal aantal te registreren fietsdagen) * woon-werk afstand enkele reis in kilometers * vaste beloning per fietskilometer.

Om voor de persoonlijke maximum beloning in aanmerking te komen, hoeft de deelnemer niet alle werkdagen binnen de actieperiode te fietsen. Het maximaal aantal te registreren fietsdagen is lager dan het aantal werkdagen in de hele actieperiode. Van de 110 werkdagen (= 5 maanden) hoeft de deelnemer ‘maar’ 85 werkdagen (op basis van 5 werkdagen/week) te fietsen om de persoonlijke maximum beloning te ontvangen. Let wel: het gaat om geregistreerde ritten met de Fietsmaatjesapp. In heel de actieperiode kan de deelnemer in totaal 25 werkdagen op vakantie, ziek zijn of met de auto naar het werk te rijden, zonder dat de maximum beloning vermindert. Ieder dag dat de deelnemer na de” buffer” van 25 werkdagen niet fietst, gaat zijn/haar maximum beloning omlaag. De deelnemer moet in de actieperiode minimaal 17 dagen hebben gefietst om aan het einde van de fietsactie een beloning te krijgen. Fietst de deelnemer niet het vereiste minimum aantal dagen, dan krijgt hij/zij geen beloning. Ook de buddy niet.

Voorbeeld: iemand werkt 4 dagen per week en woont 14 km. van het werk. De actieperiode omvat 110 werkdagen. Voor de maximum beloning moeten 85 werkdagen (als je 5 dagen werkt) worden gefietst. Persoonlijke maximum beloning is 4/5 * 85 dagen * 14km *€0,35 = € 333,20. Na 25 niet gefietste dagen, gaat bij iedere niet gefietste dag €4,90 eraf (€ 333,20/68 dagen). Als de deelnemer in de actieperiode 16 keer geregistreerd heeft gefietst, krijgt hij niets. Als hij 18 keer fietst, krijgt hij 18 * 14 * €0,35 = € 88,20.
Actieperiode van Fietsmaatjes omvat 110 fietsdagen

(5 maanden van 5 werkdagen)

 

Aantal werkdagen Aantal werkdagen fietsen voor maximum beloning Max. aantal niet gefietste werkdagen (vanwege vakantie, ziekte enz.) Woon-werkverkeer in km. Enkele reis Vaste vergoeding per kilometer Minimum aantal fietsdagen om in aanmerking te komen voor beloning
5 85 25 Dit kun je uitrekenen via Google Maps €0,35 17 dagen
4 80 24
3 60 18

 

De buddy spaart automatisch ook voor een vaste beloning van €1 voor iedere dag dat de collega-automobilist (deelnemer) heeft gefietst; ongeacht de woon-werkafstand of het aantal werkdagen van de deelnemer. Als de buddy met 4 deelnemers aan de fietsactie deelneemt, kan hij/zij maximaal €4 per dag aan beloning opbouwen.

Aan het einde van de fietsactie kunnen deelnemers en buddy’s ieder voor zich aangeven hoe de beloning wordt uitgekeerd. Dat kan aan een van de vijf Twentse goede doelen, aan zichzelf of aan een combinatie van beide.

Als de deelnemer aan de voorwaarden heeft voldaan, komt hij/zij en de buddy ieder voor een financiële beloning in aanmerking. De financiële beloning wordt in mei 2018 uitbetaald.
Aan het einde van de fietsactie kunnen deelnemers en buddy’s ieder voor zich aangeven hoe de beloning wordt uitgekeerd. Dat kan aan een van de vijf Twentse goede doelen, aan zichzelf of aan een combinatie van beide.

De vijf goede doelen van Fietsmaatjes zijn:
• Twentse Wens Ambulance – http://www.twentsewensambulance.nl/
• Landschap Overijssel – http://www.landschapoverijssel.nl/helpmee
• Stichting Manege het Roessingh – http://manegehetroessingh.nl/
• Ieder kind doet mee – http://www.iederkinddoetmee.nl/contact/
• Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost – http://www.vpgo.nl/

Als je aan het einde van de fietsactie aangeeft hoeveel je van je beloning wilt schenken aan een of meerdere goede doelen, zorgen wij dat het daar terecht komt.

Normaal betaal je over dit soort beloningen extra inkomstenbelasting. Fietsmaatjes is aangemeld voor het landelijk programma Beter Benutten. Hierdoor ziet de Belastingdienst de financiële beloning niet als loon in natura en hoef je hierover geen inkomstenbelasting te betalen.

Als blijkt dat een fietsrit op een frauduleuze manier is geregistreerd, vervalt het recht op de financiële beloning. Dat geldt voor de gehele opgebouwde beloning. De deelnemer wordt van verdere deelname uitgesloten. Ook de buddy verliest de opgebouwde beloning voor de betreffende deelnemer. We brengen de deelnemer en de buddy hiervan op de hoogte. Bovendien lichten we de werkgever in over het frauduleuze gedrag.

Hiervoor wordt Google Maps met de reismethode “fiets” gebruikt. Je vindt deze routeplanner op https://maps.google.nl

3. Aanmelden als buddy of deelnemer

Eerst moet je werkgever zich voor deze fietsactie aanmelden. Is dat gebeurd, dan ontvangt je werkgever een link naar een aanmeldpagina. Vanaf dat moment hebben medewerkers die al gemiddeld 3x per week naar hun werk fietsen, tijd om zich aan te melden als buddy. Vervolgens kunnen zij collega-automobilisten vinden om samen aan deze fietsactie mee te doen.
Op 4 december start de actieperiode en deze duurt 5 maanden.

Wil je na 4 december starten? Dan kun je je alsnog inschrijven, maar dan wordt de periode dat je geld kunt verdienen steeds korter. Dat is natuurlijk zonde!

Ongeveer de helft van het geld voor de fietsactie betaalt het Rijk. Die eist dat we ons met name richten op de automobilist. Het moet minder druk op de weg worden. We vinden echter dat de huidige fietser ook voor zijn/haar goede gedrag mag worden beloond. Vandaar dat we dit duo-concept hebben bedacht.Het is de vraag of de buddy minder geld krijgt dan de deelnemer. Je hebt immers gedeeltelijk zelf in de hand hoe hoog je beloning wordt. Als buddy mag je maximaal 4 collega-automobilisten aanmelden, waarvoor je honderden euro’s kunt ontvangen. Dat is toch een leuk bedrag voor het verzamelen en aanmoedigen van collega-automobilisten om naar het werk te fietsen.

Voorbeeld:

Aantal gefietste dagen Per dag te verdienen Totale beloning
deelnemer 1: 85 € 1 € 85
deelnemer 2: 75 € 1 € 75
deelnemer 3: 45 € 1 € 45
deelnemer 4: 70 € 1 € 70
€ 275

Voor de buddy geldt dus: breng zoveel mogelijk (=maximaal 4) collega-automobilisten als deelnemer aan en zorg vervolgens ervoor dat ze zoveel mogelijk fietsen. Aanmoedigen werkt!

Jazeker! Wel als buddy, niet als deelnemer. Je kunt op zoek gaan naar collega-automobilisten en vragen aan de fietsactie deel te nemen. Die collega bouwt een beloning op voor iedere keer dat hij/zij fietst. Per dag dat je collega fietst ontvang jij € 1,-. Je mag met maximaal 4 collega-automobilisten meedoen. Jouw beloning kan dus flink oplopen!

Nee. Je kunt alleen samen met een fietsende collega (de buddy) aan de fietsactie deelnemen. Loop aan het begin of einde van de dag even langs de fietsenstalling en spreek een collega aan die met de fiets gaat. Of iemand bij het koffieapparaat. Ongetwijfeld wil hij/zij als buddy fungeren. De fietsactie levert immers ook voor hem/haar geld op. De buddy moet eerst zichzelf aanmelden. Vervolgens kan de buddy jou als deelnemer aanmelden.

Je mag binnen jouw organisatie met maximaal 4 collega-automobilisten aan deze fietsactie deelnemen. Voorwaarde is dat iedere automobilist voorafgaand aan de fietsactie tenminste gemiddeld 3x per week met de auto naar het werk rijdt en dat je zelf tenminste gemiddeld 3x per week naar het werk fietst.

Eerst moet je werkgever zich voor deze fietsactie aanmelden. Is dat gebeurd, dan ontvangt je werkgever een link naar een aanmeldpagina. Als je tenminste gemiddeld 3x per week naar het werk fietst, kun je je op deze pagina aanmelden als buddy. Je moet dan ook direct een collega-automobilist als deelnemer toevoegen. Je werkgever controleert daarna alle ingevulde gegevens. Zodra je werkgever je aanmelding als buddy en je collega(’s) als deelnemer(s) heeft goedgekeurd, ontvang je een mailtje met een link waarmee je je account kunt aanmaken op een speciale buddywebsite. Op deze buddy website kun je maximaal in totaal 4 deelnemers toevoegen en volgen hoe vaak zij naar het werk fietsen. Ook zie je hier wat jouw opgebouwde beloning is en kun je je collega’s via pushberichten aanmoedigen.

Veel parttimers kunnen gewoon meedoen. De voorwaarden om als deelnemer of buddy aan deze fietsactie deel te nemen zijn namelijk dat je:

 1. Gemiddeld 3 dagen per week naar het werk rijdt of fietst;
 2. Minimaal 2 km van het werk woont (geldt alleen voor de deelnemer);
 3. Voor de fietsactie per week gemiddeld meer dan 3 keer van je woon-werkritten met de auto (als deelnemers) of met de fiets (als buddy) naar het werk rijdt.

Nee, de fietsactie is uitsluitend bedoeld voor medewerkers die in dienst zijn van een bedrijf.

4. Persoonlijke webpagina (voor de buddy)

Op de webpagina zie je de status van de collega’s die je hebt aangemeld. Ook kun je hier, voordat de actie van start gaat, deelnemers toevoegen.

Met de webpagina zie je per deelnemer (max. 4) een overzicht van:

 • Het percentage dagen dat hij/zij al heeft gefietst t.o.v. het maximumaantal dagen;
 • De dagen die de deelnemer in de lopende week heeft gefietst;
 • In hoeverre hij/zij het Persoonlijk doel heeft behaald en de motivatie;
 • De beloning die de deelnemer tot dan toe heeft opgebouwd;
 • De beloning die de deelnemer in de totale actieperiode kon behalen;
 • De beloning die de deelnemer nu nog kan behalen.

Vanaf je webpagina kun je je collega(‘s) met een pushbericht aanmoedigen om (zo vaak mogelijk) te fietsen. Ook zie je jouw opgebouwde beloning. Per dag kun je per teamgenoot € 1,- verdienen. Dus zeker de moeite waard om volop aan te moedigen!

Onder tab “Dashboard”:

De lijn met de fietsers (bovenaan)

 • Het groene bolletje links laat zien hoeveel je tot nu toe hebt verdiend. Wanneer een collega de drempel (= minimaal 17 gefietste dagen) niet heeft gehaald, krijg je geen vergoeding voor de dagen die deze collega heeft gefietst. Het bolletje met het behaalde bedrag is grijs, totdat alle deelnemers van de buddy hun drempel hebben gehaald. Daarna wordt het bolletje groen.
 • Het blauwe bolletje is het bedrag dat je maximaal kunt verdienen.
 • Het rechtse, witte bolletje verschijnt op het moment dat er een verschil ontstaat tussen je maximaal berekende beloning en je op dat moment verdiende beloning. Dit gebeurt zodra een van je collega’s minder dagen heeft gefietst dan het ingestelde maximum aantal fietsbare dagen. Dit bedrag blijft vanaf dat moment dalen met iedere werkdag dat er niet wordt gefietst.

In dit voorbeeld kon buddy Piet maximaal €200,- (witte bolletje) verdienen. Dit bedrag is vooraf berekend door Twente Mobiel. Maar omdat er minder dagen zijn gefietst is haar maximale beloning nu nog €144,- (blauwe bolletje). Van dit bedrag heeft hij tot nu toe al €12 (grijze bolletje) verdiend.

Iedere fietser stelt een collega voor. De positie van je collega is gebaseerd op het percentage dat is gefietst t.o.v. het totaal aantal dagen dat deze collega werkt. Wie dus het meeste van zijn/haar werkweek fietst, staat vooraan. Hebben collega’s hetzelfde percentage, dan bepalen de gefietste kilometers wie het beste presteert.

 

Overzicht prestaties deelnemers

In bovenstaand voorbeeld heeft de buddy Piet vier deelnemende collega’s. Heeft de buddy minder dan vier teamleden, dan staat er een button waar extra collega(‘s) kunnen worden toegevoegd. Aanmelden kan tot de start van de actieperiode.

Per deelnemer zijn er drie tab pagina’s (klik naar links of rechts).

 • Dagen
  Groene cijfers en groene lijn op de cirkel. Dit is het aantal dagen dat de deelnemer al heeft gefietst.
  Rood bolletje. Hierin staat het aantal dagen dat de deelnemende collega vanaf het begin van de fietsactie maximaal kon fietsen. Het rode bolletje wordt alleen zichtbaar wanneer het aantal dagen dat oorspronkelijk maximaal haalbaar was, niet meer haalbaar is. Dat gedeelte kan niet meer worden ingehaald.
  Blauw bolletje. Hierin staat het aantal dagen dat de deelnemer op dat moment nog maximaal kan fietsen.
 • Beloning.
  Groen bedrag en groene lijn op de cirkel. Dit is de beloning die de deelnemer al heeft opgebouwd en is gebaseerd op het aantal reeds gefietste dagen.
  Rood bolletje. Dit is de beloning die de deelnemer vanaf het begin van de fietsactie maximaal kon behalen. Dit op basis van de kilometervergoeding * aantal kilometers * (aantal dagen van actieperiode * (aantal te fietsen dagen / 5). Per werkdag kan de deelnemer één vaste beloning verdienen.
  Blauw bolletje. Dit is de beloning die de deelnemer nu nog maximaal kan opbouwen. Als een deelnemende collega niet alle dagen fietst, dan komt hij/zij op het punt dat het maximaal te behalen bedrag (rode bolletje) niet meer kan worden bereikt. Er resteren dan te weinig fietsdagen om de maximale beloning te verdienen. In dat geval wordt een gedeelte van de cirkel rood. Dat gedeelte van de maximum beloning kan niet meer worden gehaald. Hoe minder de deelnemer fietst, hoe minder de buddy en de deelnemer verdienen. Motiveer je collega’s dus zoveel mogelijk te trappen voor die flappen!
 • Persoonlijk doel.
  Blauwe tekst midden in cirkel. De reden van de deelnemer om aan de fietsactie mee te doen en het aantal dagen dat hij/zij wil fietsen. Zolang het persoonlijk doel nog niet is behaald zie je bovenaan het aantal dagen dat de deelnemer zichzelf als doel heeft gesteld. In het groene bolletje staat het aantal dagen dat de deelnemer al heeft gefietst. Is het doel gehaald, dan is de cirkel volledig groen en zie je in het groene bolletje het aantal dagen dat daadwerkelijk is gefietst.

Onderaan staat de button “ritten”. Hier zie je alle ritten van de betreffende deelnemende collega. Klik op de button “bericht” en je kunt direct een pushbericht naar deze collega sturen.

Onder button “Ritten”

Per deelnemende collega kan de buddy een overzicht bekijken van alle fietsritten die zijn gemaakt. Dit is dezelfde lijst die de deelnemer zelf ook ziet.

De rit die op de huidige dag is gefietst krijgt de status “Tim controleert”. De volgende dag is bij deze rit, indien de rit aan de voorwaarden voldoet, een bedrag ingevuld. Per dag wordt aan maximaal 1 fietsrit een bedrag toegekend. Als er een tweede fietsrit wordt geregistreerd op dezelfde dag, dan wordt hieraan geen extra beloning toegekend. Wanneer je op een fietsrit klikt verschijnt een routekaart, met daarbij nogmaals de informatie over deze fietsrit (beloning voor de deelnemer, tijd, afstand en gemiddelde snelheid). “Sander heeft met deze rit €0,40 verdiend”. De daadwerkelijk gefietste kilometers staan ook in het overzicht.  Het vermelde bedrag is gebaseerd op het vooraf vastgestelde aantal kilometers woon-werkverkeer enkele reis. De dagbeloning is een vast bedrag.

 

Onder tab “Collega’s”:

Als buddy kun je een pushbericht naar een van de teamleden sturen. Klik op het dashboard onder de betreffende deelnemer op “Bericht”. Er verschijnt een pop-up scherm. De buddy kan dan een bericht maken en versturen. De gekozen deelnemer staat aangevinkt onder het invoerveld. Door ook de andere collega’s aan te vinken kan het bericht naar meerdere mensen worden verzonden. Het pushbericht wordt in de database opgeslagen.

 

De buddy kan via de tab “Collega’s” doorklikken naar een overzicht van alle verzonden berichten.

Verzonden pushberichten:

De “stuur” button opent weer de optie om het bericht in te voeren.

 

Onder tab “Info”:

Hier staan o.a. de voorwaarden van de fietsactie en een link naar deze lijst met vaak gestelde vragen.

5. Fietsmaatjes app (voor de deelnemer)

De Fietsmaatjes-app is een gratis app waarmee de fietsritten voor het woon-werk verkeer van de deelnemers automatisch worden geregistreerd. Het gaat om de registratie van:

 • Datum, begin- en eindtijd van elke geregistreerde rit;
 • Begin- en eindpunt van elke geregistreerde rit;
 • Route van elke geregistreerde rit;
 • Gemiddelde snelheid, zodat we kunnen zien dat je hebt gefietst;
 • Stand van zaken van de beloning.

 

De Fietsmaatjes app is een gratis app waarmee je automatisch de ritten van en naar je werk registreert. Alleen geregistreerde ritten tellen mee voor de actie. Vlak voordat je naar je werk fietst, zet je de app aan (Start met fietsen). Als je op je werk bent aangekomen, kun je de app weer uitzetten. Dat hoeft niet, maar door de app wél uit te zetten, verbruikt je telefoon minder stroom (batterij is minder snel leeg).

Je moet een smartphone hebben met Android 4.1 of een iPhone 3G met iOS 8.0 of hoger. Uitgerust met wifi en GPS voor het bepalen van je data en een mobiele dataverbinding.
Ga naar Google Play Store of de Apple App Store om de app te downloaden. Hiervoor typ je ‘Fietsmaatjes’ in (van appbouwer AlienTrick). Downloaden is gratis. De fietsapp werkt helaas niet op een BlackBerry of Windows phone.

Als je tijdens de installatie van de app (of andere technische problemen) ondervindt, neem dan contact op met fietsmaatjes@twentemobiel.nl

Wanneer je aanmelding door je werkgever is goedgekeurd, ontvang je een mail met een link waarmee je een account kunt aanmaken. Hiermee kun je inloggen op de Fietsmaatjes app. Je e-mailadres is je gebruikersnaam. Je wachtwoord kun je zelf instellen.

De app herkent op basis van GPS al jouw verplaatsingen. GPS is noodzakelijk voor het registreren van de ritten dus deze moet wel aan staan. Je ontvangt een melding wanneer jouw GPS locatie niet aan staat op je telefoon. De app werkt overigens ook offline. Zodra er een wifi- of internetverbinding is, worden de data van je fietsritten automatisch naar de webservice gestuurd. Nadat je de Fietsmaatjesapp na de eerste keer inloggen aanzet, verschijnen jouw ritten automatisch op de app. De beloning van een fietsrit is niet direct op je smartphone zichtbaar. Tim (medewerker van Twente Mobiel) controleert eerst de rit, voordat je de beloning verder opbouwt.

De ritten worden direct op je telefoon geregistreerd. Daar zit geen vertraging in. Maar pas zodra je internetverbinding hebt, worden deze ritten naar de server gestuurd en die ritten zichtbaar voor de buddy. Je moet wel GPS en wifi van je telefoon aanzetten om goede metingen mogelijk te maken. Tim (medewerker van Twente Mobiel) controleert vervolgens eerst de rit, voordat je beloning verder opbouwt.

Een handige tip is om na het openen van de app ‘pull to refresh’ toe te passen. Dit doe je door op het beeldscherm je vinger naar beneden te slepen. Hierdoor wordt de app ververst. Het kan zijn dat de app jouw rit dan alsnog ophaalt.

Zet dan alsnog de app aan voor de terugreis. Je bouwt een beloning op als je met de app aan vanaf je huis naar je werk fietst, van je werk naar huis fietst of allebei. Je hebt dus per dag twee keer de mogelijkheid om je fietsrit te registreren. Vergeet je de app helemaal aan te zetten, dan is de dag ook niet geregistreerd en heb je geen beloning opgebouwd. Tip: zet een herinnering in je mobiel met een alarm!

Dit kun je wijzigen onder de telefooninstellingen.
Bij een iPhone volg je: (1) Instellingen, (2) Privacy, (3) Locatievoorzieningen op Aan zetten, (4) Fietsmaatjes app op aan zetten.
Heb je een Android telefoon, dan volg je: (1) Instellingen, (2) Locatie (uitzetten met de schuifbalk). En dan Aanzetten locatie van de app. (1) Instellingen, (2) Applicatiebeheer, (3) Fietsmaatjes app, (4) Machtigingen, (5) Locatie (aanzetten met de schuifbalk).
Overigens krijg je een melding op de app als jouw GPS-locatie niet aanstaat.

Ja, dat kan. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Als je op de app de knop ‘uit’ aantikt, dan gaat GPS automatisch uit.
 2. Dit kun je wijzigen onder de telefooninstellingen.
  Bij een iPhone volg je: (1) Instellingen, (2) Privacy, (3) Locatievoorzieningen op Uit zetten, (4) Fietsmaatjes app op Uit zetten.
  Heb je een Android telefoon, dan volg je: (1) Instellingen, (2) Locatie (uitzetten met de schuifbalk). En dan Uitzetten locatie van de app. (1) Instellingen, (2) Applicatiebeheer, (3) Fietsmaatjes app, (4) Machtigingen, (5) Locatie (uitzetten met de schuifbalk).

Let wel op! Als GPS uitstaat, worden je fietsritten niet geregistreerd en bouw je dus ook geen beloning op.

Het kan voorkomen dat je de registratie van je fietsrit niet kan starten. Je hebt dan waarschijnlijk geen toestemming gegeven om de app jouw locatie te laten weten. Ga op je telefoon naar instellingen en vervolgens naar de Fietsmaatjesapp. Klik op ‘locatie’ en ‘altijd’.
Of de nauwkeurigheid van GPS is niet goed op je telefoon ingesteld. Ga daarvoor naar het instellingenscherm van je telefoon om GPS nauwkeuriger je locatie te laten bepalen.

Ja, maar heel weinig. Je hebt voor het verzenden van de gegevens een data-abonnement nodig. Het verbruik van de fietsapp is zeer gering (minder dan 50 kB per dag). Overigens worden de data op de smartphone bewaard, totdat via internet een verbinding is met database van de app. Je ritten worden dan automatisch naar de database gestuurd. Dit leidt niet tot verlies van data.

De Fietsmaatjes-app werkt met een zogenoemde “opt in”, waarbij deelnemers nadrukkelijk toestemming geven voor het verwerken van hun verplaatsingsdata. De app werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is onder nummer 1594422 aangemeld. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt en niet voor andere doeleinden dan deze fietsactie gebruikt. De verplaatsingsdata komt voor analyse (niet herleidbaar tot specifieke personen) ter beschikking van Twente Mobiel. Je werkgever heeft geen toegang tot de “achterzijde” van de app.

Het kan zijn dat je bijvoorbeeld om 21:00 uur met jouw nachtdienst start en de volgende dag de nachtdienst eindigt. De app registreert dit automatisch als één werkdag.

De Fietsmaatjesapp werkt alleen als GPS aan staat. GPS verbruikt extra stroom. De app is zo ontworpen dat je in principe een volledige dag met jouw batterij kan doen. Twijfel je? Neem dan de oplader mee naar het werk om de batterij eventueel tussentijds op te laden.

Na het inloggen kies je je persoonlijk doel voor de fietsactie.
‘Mijn doel’ wordt ingevoerd als het gemiddeld aantal dagen dat je per week wilt gaan fietsen. Daarna wordt dat omgerekend naar het totaal aantal dagen voor de hele actieperiode.
Je kunt de reden om mee te doen uit een vaste lijst selecteren. Het instellen van een persoonlijk doel en reden is verplicht.
Het dashboard is het beginpunt voor jou als deelnemer. Hierop zie je alle relevante informatie van de actie terug.

Als deelnemer heb je drie pagina’s op de Fietsmaatjes app (veeg naar links of rechts).

 • Dagen.
  Groene cijfers en groene lijn op de cirkel. Hierin staat het aantal dagen dat je al hebt gefietst.
  Rood bolletje. Hierin staat het aantal dagen dat je vanaf het begin van de fietsactie maximaal kon fietsen. Het rode bolletje wordt alleen zichtbaar wanneer het aantal dagen dat oorspronkelijk maximaal haalbaar was, niet meer haalbaar is. Dat gedeelte kan niet meer worden behaald.
  Blauw bolletje. Dit is het aantal dagen dat je nu nog maximaal kan fietsen. Hoe minder je fietst, hoe minder jij en je buddy verdienen. Blijf dus zoveel mogelijk trappen voor die flappen!
 • Beloning.
  Groen bedrag en groene lijn op de cirkel. Dit is de beloning die je als deelnemer al hebt opgebouwd en is gebaseerd op het aantal reeds gefietste dagen.
  Rood bolletje. Dit is de beloning die de deelnemer vanaf het begin van de fietsactie maximaal kon behalen. Dit op basis van de kilometervergoeding * aantal kilometers * (aantal dagen van actieperiode * (aantal te fietsen dagen / 5). Per dag kun je één vaste beloning verdienen.
  Blauw bolletje. Dit is de beloning die je nu nog maximaal kunt verdienen. Als je onvoldoende fietst, kom je op een bepaald moment op het punt dat het maximaal te verdienen bedrag (rode bolletje) niet meer kan worden bereikt. Er resteren dan nog te weinig fietsdagen om die beloning bij elkaar te fietsen. Een gedeelte van de cirkel kleurt dan rood. Dat gedeelte van de maximum beloning kan niet meer worden behaald. Blijf dus zoveel mogelijk fietsen!
 • Persoonlijk doel.
  Blauwe tekst midden in cirkel. Dit is jouw reden om aan de fietsactie mee te doen en je persoonlijke doel voor deze fietsactie. Zo lang het persoonlijk doel nog niet is gehaald zie je bovenaan het aantal dagen dat je jezelf als doel hebt gesteld. In het groene bolletje staat het aantal dagen dat je al hebt gefietst. Is het doel eenmaal behaald, dan is de cirkel volledig groen en staat bovenaan het bolletje met het aantal dagen dat je daadwerkelijk hebt gefietst. Wanneer het doel bijvoorbeeld 60 was en je inmiddels 80 dagen hebt gefietst dan staat er 80 in het bolletje. Zo kun je je prestaties blijven meten.
  Daarnaast zie je het aantal verbrande calorieën, gefietste kilometers en verbruikte CO2.

Het aantal dagen dat je als deelnemer nog over hebt, wordt bepaald op basis van de weken die de actie nog duurt en het aantal dagen dat je per week werkt. Onderaan wordt de laatst geregistreerde fietsrit getoond. Hierbij zie je aan de linkerkant het aantal daadwerkelijk gefietste kilometers. Aan de rechterkant staan de vooraf vastgestelde woon-werk kilometers waarover je beloning wordt berekend.

Button “Nieuwe rit”

Via de button “Nieuwe rit” op het linker scherm kom je automatisch op het rechterscherm. Ben je op het woon- of werkadres dat je bij je aanmelding hebt opgegeven? Dan kun je de rit starten. De rit is pas geldig wanneer je na je fietsrit je huis of werk hebt bereikt.
Als je de fietsrit voor de eindbestemming, dus te vroeg stopt, verschijnt er een Alert-venster met de tekst “Wil je stoppen?” “Nee” brengt je terug naar de ritregistratie. Bij “Ja”, stopt de ritregistratie. Stop je, dan krijg je geen beloning. De rit blijft wel geregistreerd, maar er wordt geen bedrag toegekend.

Fiets je van je werk naar huis dan geldt hetzelfde. De app herkent wanneer je op je eindbestemming (werk- of huisadres) bent aangekomen en registreert automatisch de rit.

Je kunt tijdens een week niet meer ritten registreren dan je opgegeven aantal werkdagen. De werkweek loopt van maandag t/m zondag.

Overzicht gereden fietsritten

Via “Totaal ritten” kom je als deelnemer in het totaaloverzicht van alle geregistreerde ritten. Dus ook de ongeldige ritten waar geen financiële vergoeding aan is toegekend. De ritten worden per week getoond. De ritten die op dezelfde dag worden gereden (heen- en terugweg) worden per dag getoond. Het icoontje van de fietser geeft aan of het om de heen- of terugweg gaat. Per fietsdag wordt maximaal één bedrag toegekend en getoond. Wordt op een dag wel gefietst, maar wordt er op die dag geen geldige rit geregistreerd dan staat er “ongeldig” in plaats van het bedrag.

Een fietsrit kan ongeldig zijn omdat je:
– De fietsrit te vroeg stopt en het werk- en of huisadres niet in de rit wordt geregistreerd;
– Binnen de werkweek al alle vooraf opgegeven werkdagen hebt gefietst.
Op de dag dat de fietsrit is geregistreerd staat er niet direct een bedrag ingevuld. Op die dag staat in plaats daarvan de tekst “Tim controleert”. Zijn er nog geen ritten geregistreerd dan staat er dat er nog ‘niet gefietst’ is.

Aan de linkerkant staan de gefietste kilometers en aan de rechterkant het verdiende bedrag op basis van de woon-werk afstand. Binnen dit overzicht kun je op een rit klikken om hiervan de details te zien. Dan kom je op het ritdetailscherm. Hierop staan:

 • De tijd die gefietst is;
 • Het aantal kilometer dat gefietst is;
 • De gemiddelde snelheid;
 • Het bedrag dat met deze rit is verdiend.

 

Badges

Je kunt als deelnemer verschillende badges (schouderklopjes) verdienen. De badges komen automatisch in de trofeeënkast van de deelnemer. Je kunt de volgende badges verdienen:

 • 10 dagen gefietst. Deze badge krijg je, nadat je op 10 dagen een geldige rit hebt geregistreerd;
 • 20 dagen gefietst. Deze badge krijg je, nadat je op 20 dagen een geldige rit hebt geregistreerd;
 • 30 dagen gefietst. Deze badge krijg je, nadat je op 30 dagen een geldige rit hebt geregistreerd;
 • 250 km gefietst. Je ontvangt deze badge wanneer je 250 kilometers hebt gefietst;
 • 500 km gefietst. Je ontvangt deze badge wanneer je 500 kilometers hebt gefietst. Dat zijn daadwerkelijk gefietste kilometers;
 • 000 km gefietst. Je ontvangt deze badge wanneer je 1.000 kilometers hebt gefietst;
 • Gemiddelde snelheid hoger dan 25 km/u. Je ontvangt deze badge wanneer je voor het eerst een rit hebt geregistreerd, waarbij je gemiddelde snelheid hoger dan 25 km/u was;
 • Twee weken op een rij. Je ontvangt deze badge wanneer je twee weken achter elkaar hebt gefietst;
 • Vier weken op een rij. Je ontvangt deze badge wanneer je vier weken achter elkaar hebt gefietst;
 • Alle dagen gefietst. Deze badge wordt aan het eind van de periode toegekend. Alleen wanneer je echt alle werkdagen hebt gefietst die je kon halen krijg je deze badge. Iemand die minder dan 5 dagen per week werkt, kan deze badge ook behalen;
 • Op de helft! – Je krijgt deze badge nadat de helft van het aantal dagen dat je hebt ingesteld bij je persoonlijk doel als geldige rit is geregistreerd;
 • Persoonlijk doel behaald – Je krijgt deze badge zodra je het aantal dagen geldig hebt geregistreerd dat je vooraf kunt opgeven als persoonlijk doel.

Berichten

Wanneer je buddy of Tim van Twente Mobiel je een pushbericht stuurt, verschijnt deze direct op je mobiel. Door te klikken op het pushbericht kom je in de app bij een overzicht van alle pushberichten die je tot dan toe hebt ontvangen.
Je ontvangt alleen berichten wanneer je bij de installatie van de app akkoord bent gegaan met het ontvangen van pushberichten. Dit is een melding van de fietsapp op je telefoon die je ziet zodra je de app installeert. Je kunt op je Android onder Instellingen > Apps > Fietsmaatjes 2017 > Meldingen weergeven uit/aan vinken. Bij iPhone kies je Instellingen -> Fietsmaatjes -> Berichtgeving.

Button “Beloning uitbetalen”

Na afloop van de actieperiode kom je vanaf het dashboard via de button “Beloning uitbetalen” op het uitkeringsscherm. Deze button komt dan automatisch in plaats van de button “Start met fietsen”.
Hier zie je het eindbedrag dat je uiteindelijk bij elkaar hebt gefietst. Je kunt kiezen aan wie de beloning wordt betaald, namelijk aan:

 • Jezelf;
 • Een of meer goede Twentse doelen;
 • Een combinatie hiervan.

Twente Mobiel heeft vijf goede doelen bepaald, waaraan alle deelnemers en buddy’s na afloop van de fietsactie hun beloning, al dan niet gedeeltelijk, kunnen doneren.

6. Communicatie

 1. Op timreist.nl/fietsmaatjes (voor werknemers) en voor werkgevers op www.twentemobiel.nl/fietsmaatjes
 2. In de nieuwsbrief van Twente Mobiel (aanmelden via twentemobiel.nl)
 3. Op social media van Twente Mobiel (Twitter) en Tim reist (Twitter en Facebook)
 1. Stuur jouw vraag naar fietsmaatjes@twentemobiel.nl óf
 2. Bel met onze helpdesk via 06-10463854 (op werkdagen 09.00 – 12.00 uur)